WERKEN BIJ

Zij-instroomtraject Conexus

Conexus biedt de mogelijkheid om als zij-instromer je bevoegdheid voor het primair onderwijs te behalen. In het traject dat we hiervoor hebben ontwikkeld doorloop je een aantal stappen die we hierna verder toelichten: kennismaking en selectie, je sollicitatie, een betaalde inwerkperiode, het geschiktheidsonderzoek, de opleiding en je baccalaureaat met daarna een baan als leerkracht binnen onze stichting.

 • Solliciteren

 • Opleiden

 • Baccalaureaat

“Conexus biedt verschillende vormen van onderwijs aan, verdeeld over 31 scholen in de regio Nijmegen.”

Kennismaking en selectie

Criteria

Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject gelden de volgende criteria:

 • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding verwant aan het vakgebied

 • Je beschikt over voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring voor het onderwijs

 • Je hebt een (tijdelijk) dienstverband als zij-instromer in het onderwijs

 • Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding

 • Je haalt de WISCAT voorafgaand aan het traject: minimale score 103

 • Er vindt een geschiktheidsonderzoek plaats waaruit blijkt dat je bekwaam bent

Solliciteren

Solliciteren

Heb je belangstelling voor het zij-instroomtraject of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Jan Konings via jan.konings@conexus.nu

Kennismakingsgesprek

Nadat we je motivatiebrief en cv hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek met Claudia Wiericx (directeur) en Jan Konings (coördinator vervangingspool). Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen onze wensen en mogelijkheden af. Vervolgens zoeken we naar een passende school voor een oriënterende stage (voor een indruk van de dagelijkse praktijk). Richttijd: 2 dagen of dagdelen per week, maximaal 2 weken.
Bij een positief oordeel van beide partijen starten we het zij-instroomtraject.
Conexus draagt zorg voor je begeleiding.

Inwerkperiode

Gedurende de tijd tot aan het geschiktheidsonderzoek, krijg je een tijdelijke aanstelling en vergoeding als onderwijsassistent. Voor minimaal 2 en maximaal 3 dagen per week krijg je de tijd om ervaring op te doen in de school en om je competenties in beeld te brengen. Je wordt begeleid door de leerkracht van de groep waaraan je bent gekoppeld. Maar ook door een schoolopleider, intern begeleider of coördinator.

Geschiktheidsonderzoek

In samenwerking met andere zij-instroomkandidaten bereid je je voor op het geschiktheidsonderzoek. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het samenstellen van een portfolio

 • Praktijkopdracht op je school

 • Criteriumgericht interview

Opleiden

Opleiding

Na een positief geschiktheidsonderzoek, start je als leerkracht voor de groep en worden afspraken gemaakt met de Pabo. Zodat je met een individueel leertraject (binnen 2 jaar) je bevoegdheidsverklaring behaald. Er wordt een leerarbeidsovereenkomst gesloten tussen Conexus, zij-instromer en pabo waarin afspraken worden vastgelegd over coaching en begeleiding.

 

Baccalaureaat

Het zij-instroomtraject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek, waarna je aan de slag gaat bij Conexus met een contract en begeleiding tot vakbekwaam leraar.