WERKEN BIJ

Zij-instroomtraject Conexus

Conexus biedt de mogelijkheid om als zij-instromer je bevoegdheid voor het primair onderwijs te behalen. In het traject dat we hiervoor hebben ontwikkeld doorloop je een aantal stappen die we hierna verder toelichten: kennismaking en selectie, je sollicitatie, een betaalde inwerkperiode, het geschiktheidsonderzoek, de opleiding en je baccalaureaat met daarna een baan als leerkracht binnen onze stichting.

 • Solliciteren

 • Opleiden

 • Baccalaureaat

“Conexus is het overkoepelend bestuur van 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Nijmegen.”

Kennismaking en selectie

Criteria

Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject gelden de volgende criteria:

 • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding verwant aan het vakgebied.

 • Je beschikt over voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring voor het onderwijs.

 • Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding .

 • Je haalt vooraf de WISCAT-rekentoets met een minimale score van 103.

 • Er vindt een geschiktheidsonderzoek plaats waaruit blijkt dat je bekwaam bent.

Solliciteren

Solliciteren

Heb je belangstelling voor het zij-instroomtraject of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Jan Konings via werkenbij@conexus.nu of tel. 06-57311949.

Kennismakingsgesprek

Nadat we je motivatiebrief en cv hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek met Claudia Wiericx (directeur) en Jan Konings (coördinator vervangingspool). We stemmen onze wensen en mogelijkheden af en zoeken naar een passende school voor een eerste, oriënterende stage van 2 dagen of dagdelen per week, gedurende maximaal 2 weken.

Bij een positief oordeel van beide partijen starten we het traject.

Inwerkperiode

In de periode tot aan het geschiktheidsonderzoek krijg je een tijdelijke benoeming en vergoeding als onderwijsassistent, voor minimaal 2 en maximaal 3 dagen per week, om ervaring op te doen en je competenties in beeld te brengen voor het geschiktheidsonderzoek. Dit gebeurt onder begeleiding van de groepsleerkracht waaraan je wordt gekoppeld en van een schoolopleider, intern begeleider of coördinator van Conexus.

Geschiktheidsonderzoek

In samenwerking met de andere zij-instroomkandidaten bereiden we ons voor op het geschiktheidsonderzoek. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het samenstellen van een portfolio;

 • Praktijkopdracht op je school;

 • Criteriumgericht interview.

Opleiden

Opleiding

Na een positief geschiktheidsonderzoek krijg je een benoeming als leerkracht en start je voor de groep. Dan begint ook je individuele opleidingstraject om binnen 2 jaar je bevoegdheidsverklaring te behalen. In een leerarbeidsovereenkomst tussen Conexus, zij-instromer en Pabo worden afspraken vastgelegd over coaching, begeleiding en het vervolg.

 

Baccalaureaat

Het traject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek, waarna je aan de slag gaat bij Conexus met een contract en begeleiding tot vakbekwaam leraar.

Ga naar vacatures